Назад | Вернуться на главнуюОбщий расчет

№ док-та Дата Дебет Кредит Окончание
отсрочки
Сальдо Не оплачено Период
просрочки
Дней
просрочки
0 23.07.2019 0 30.12.1899 0,00
всего 0,00 0,00 0,00
К оплате: 0,00

Пояснення до загального розрахунку

Розрахунок проводиться на дату ..

При здійсненні розрахунку приймаються до уваги наступні значення:

Відстрочка - 0 днів

Останній день виконання зобов’язання (закінчення відстрочки) визначається на підставі статей 253 та 254 Цивільного кодексу України, а саме, початок відстрочки починає свій перебіг з наступного дня з моменту настання відповідної події. Якщо останній день відстрочки співпадає з вихідним, святковим або іншим неробочим днем, днем закінчення відстрочки є перший день що слідує за неробочим. Перший день прострочення визначається як наступний день що слідує за останнім днем виконання зобов’язання.

Порядок здійснення розрахунку:

    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
Всього до сплати: 0,00


Введіть Ваш e-mail для отримання результатів: