Назад | Вернуться на главнуюОбщий расчет

№ док-та Дата Дебет Кредит Окончание
отсрочки
Сальдо Не оплачено Период
просрочки
Дней
просрочки
0 01.01.1970 0 30.12.1899 0,00
всего 0,00 0,00 0,00
К оплате: 0,00

Пояснення до загального розрахунку

Розрахунок проводиться на дату ..

При здійсненні розрахунку приймаються до уваги наступні значення:

Відстрочка - 0 днів

Останній день виконання зобов’язання (закінчення відстрочки) визначається на підставі статей 253 та 254 Цивільного кодексу України, а саме, початок відстрочки починає свій перебіг з наступного дня з моменту настання відповідної події. Якщо останній день відстрочки співпадає з вихідним, святковим або іншим неробочим днем, днем закінчення відстрочки є перший день що слідує за неробочим. Перший день прострочення визначається як наступний день що слідує за останнім днем виконання зобов’язання.

Порядок здійснення розрахунку:

    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
    X     X     X     X     X
Всього до сплати: 0,00


Введіть Ваш e-mail для отримання результатів:

meloxicam online kaufen onde comprar arcoxia mais barato achat zyprexa comprar conjunto de panelas tramontina allegra nexium vente libre
meloxicam online kaufen onde comprar arcoxia mais barato achat zyprexa comprar conjunto de panelas tramontina allegra nexium vente libre